Práce na ropné plošině

INFORMACE OHLEDNĚ PRÁCE NA ROPNÉ PLOŠINĚ PEMEX
1. Po úspěšném absolvování výběrového řízení Vám bude zaslán E-mail s potvrzením o
přijetí do zaměstnání spolu se smlouvou o smlouvě budoucí a podmínkami a
informace k odletu apod.
Nástup je začátkem května 2016
 
2. Společnost PEMEX Vám pomůže vyřídit si vízum. Poplatek za vízum hradí
společnost. Vaše jediná povinnost je dostavit se v určený čas na velvyslanectví
Mexika v Praze (přesná adresa i čas bude upřesněna a zaslána). Zde již bude čekat
zástupce společnosti PEMEX, který vás bude doprovázet.
 
3. Po získání víza následuje ten samý den podpis smlouvy. Kopii smlouvy obdržíte na
prostudování týden před návštěvou velvyslanectví formou E-mailu.
 
4. Nástupní plat činí hrubého 10.000 USD (V Mexiku činí srážky ze mzdy jen 7 %).
 
5. Hrazeno společností:
a. místní životní pojištění
b. letenky z Mnichova do Cancúnu v Mexiku
c. vyzvednutí a doprava z letiště do hotelu českým delegátem
d. 14denní ubytování v hotelu spolu s plnou penz í (školení)
e. prvních 14 dní „kapesné“ 5000 Pesos (cca 7,500,- Kč)
f. služební telefon s mezinárodní SIM kartou
g. 3týdenní pobyt v hotelu pro nejbližší rodinné příslušníky
(manželka/přítelkyně,děti), MAX. 4 OSOBY! Společnost hradí pouze
ubytování s plnou penzí, letenky nikoliv.
 
6. Po zaškolení odlet helikoptérou na ropnou plošinu v Mexickém zálivu, kde budete
ubytováni a zařazeni do příslušných vrtacích skupin. Zde první týden proběhne
zaškolení, již v provozních podmínkách a poté Vás čeká již práce samotná (ze
začátku pomocné práce typu natírání, čištění, asistence zkušeným spolupracovníkům
apod.)
 
7. Zajišťujeme práci na třech ropných plošinách a pracovní doba je tudíž různá.
Nejčastěji 14 dnů práce po 12hodinových směnách, poté 14dnů volno na pevnině
v Cancúnu (hrazen hotel s plnou penzí). Po třech měsících nárok na 3 týdny volna
v kuse.
 
8. Smlouva se podepisuje na 1 rok s možností prodloužení.
 
9. Všechny potřebné právnické úkony Vám společnost PEMEX pomůže vyřešit, tzn.
odhlášení ze zdravotní pojišťovny, nahlášení na ČSSZ apod.
 
10. Po 3-6 měsících, dle šikovnosti, navýšení platu až na 13.000 USD měsíčně.
 
11. Po skončení pracovní pracovního poměru opět hrazeny společností letenky
z Cancúnu do Mnichova.