INFORMACE O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ROPNOU PLOŠINU

INFORMACE O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Část první:
a) zaslání CV
b) zaslání motivačního dopisu
c) zaslání všech vyplněných dotazníků (pracovní dotazník, zdravotní dotazník, souhlas ke
zpracování osobních údajů)
d) zaslání kopie nejvyššího dosaženého vzdělání (zakryté rodné číslo!)
e) kopie občanského průkazu (zakryté rodné číslo a číslo občanského průkazu!)
f) zaslání kopie pasu (zakryté rodné číslo a číslo pasu!) – jeho platnost nesmí být kratší, než
jeden rok (nesplňujete-li tyto podmínky, je možno pas vystavit až na konci úspěšného
výběrového řízení)
g) poplatek za zpracování Vašich osobních údajů do španělštiny a předání centrále společnosti
PEMEX ve výši 500,-Kč
Dodáte-i Vaše osobní údaje již přeložené oficiálním překladatelem, poplatek za překlad
samozřejmě odpadá.
 
Část druhá:
a) fyzický test (popis bude přiložený v E-mailu) - dopoledne
b) psychologický test (opět naleznete v příloze) – odpoledne
pozn.: po neúspěšném absolvování fyzického testu je možno jej opakovat za dalších 14 dní,
nicméně neúspěšně složený psychologický test až za 3 měsíce.
bližší informace o testech naleznete v příloze s názvem TESTY
 
Část třetí:
a) Vstupní vyšetření u lékaře společnosti PEMEX, sídlící v Mnichově.
Cesta i vyšetření jsou hrazeny společností.
S sebou je nutno mít výpis ze zdravotní karty, případně kartu celou
3 základní podmínky – zájemce o práci nesmí mít více, než 4 dioptrie na každém oku, nesmí
trpět závratěmi z výšek, nesmí mít astma aj. závažné choroby ohrožující jeho život
b) Tentýž den, po vyšetření proběhne meeting s personalistou společnosti.
Po absolvování všech podmínek a částí přijímacího řízení, obdržíte do 14 dnů stanovisko od
společnosti o přijetí.